Waarom is de zeevrachtmarkt vanuit het verre oosten beweeglijker dan andere markten?

 • Zeevracht vanuit het Verre Oosten is meer een vraag en aanbodmarkt vergeleken met de andere vaargebieden. Het tarief voor 40 ft hq containers uit bijvoorbeeld Shanghai heeft de afgelopen 5 jaar gevarieerd tussen USD 200 en USD 4000.

Hoe kan het dat de zeevracht bij de ene expediteur hoger ligt dan bij de ander?

 • Zeevrachten zijn constant in beweging en een expediteur moet uit de marktinformatie/tarieven die hij heeft zelf een tarief bepalen. Je hebt expediteurs die kiezen voor laag en als dan de verliezen te groot dreigen te worden ‘nee verkopen’ (boten zitten vol). Wijzelf zijn altijd wat voorzichtiger en proberen ‘nee verkopen’ zoveel mogelijk te voorkomen

Wat is jullie marktaandeel in Rotterdam?

 • < 0,1 %. Er zijn dus nog voldoende groeimogelijkheden!

Zijn de grote expediteurs goedkoper dan de kleinere expediteurs?

 • In het algemeen is het zo dat grote expediteurs (DHL, K&N) scherper in zeevracht zijn dan wij (ze hebben een betere onderhandelingspositie bij de rederijen). Wij hebben daarentegen meer kwaliteit te bieden en zijn over het algemeen voordeliger in de afhandeling. Wij richten ons daarom ook uitdrukkelijk op klanten die de zeevracht met een grote expediteur doen en de afhandeling aan ons overlaten

Is de expediteur onmisbaar?

 • Ja en nee, het is een kwestie van tijd dat er containers geboekt kunnen worden via een site vergelijkbaar met booking.com en het dan vervolgens met een creditcard kan worden betaald. Vroeg boeken levert dan een tariefvoordeel op. Afhandelen is mensenwerk wat het minder geschikt maakt om te automatiseren, hier blijft de expediteur dus meer in beeld

Waarom zijn jullie niet in alle landen vertegenwoordigd?

 • Wij kijken naar landen met grote ladingstromen, vraag van onze klanten en betrouwbare agenten. Wij hebben om die reden geen behoefte om actief naar een agent in Ecuador te zoeken. We houden de ontwikkelingen op het wereldtoneel echter wel goed in de gaten. Met name Afrika heeft onze aandacht.

Waarom moeten klanten een volmacht directe vertegenwoordiging en/of een volmacht voor beperkte fiscale vertegenwoordiging tekenen voordat we goederen ten invoer mogen aangeven ?

 • Een volmacht dekt een douanedocument juridisch af, het niet tekenen van een volmacht verzwakt de juridische positie van importeur, exporteur en expediteur. Daarnaast is het voor ons een wettelijke verplichting en staat het in onze AEO procedures beschreven.

Waarom hebben jullie soms onze hulp nodig bij het indelen van goederen voor de douane ? jullie zijn toch de expediteur?

 • Douanewetgeving is heel complex en er zijn honderden boeken over volgeschreven. Daarnaast valt aan een factuur vaak niet ze zien waar iets van gemaakt is of waar het voor gebruikt wordt. Een schroevendraaier is eenvoudig, discussie kan al ontstaan bij een toeter, is het een feestartikel, speelgoed of een muziekinstrument? Overleg tussen importeur/douane en expediteur is vaak nodig om tot een juiste HS code te komen

Waarom is het terecht dat de importeur moet betalen voor een douanescan? De douane wil toch controleren!

 • Douane stelt dat het importeren van goederen en de controle daarop een importeursrisico is en dat daarom de kosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld een douanescan niet op de belastingbetaler kunnen worden afgewenteld.

Jullie zijn AEO gecertificeerd. Wat is mijn voordeel ? Zijn er ook nadelen?

 • AEO gecertificeerd houdt in dat wij een verlengstuk van de douane zijn, wij worden steekproefsgewijs en meestal achteraf door de douane gecontroleerd waardoor de douaneformaliteiten erg snel gaan. Dit vertrouwen krijgen wij / houden wij door in alle gevallen aan de goede kant van de wet te staan. Als expediteur moet je tegenwoordig AEO gecertificeerd zijn om in Nederland mee te kunnen draaien in de logistieke wereld.

Is multimodaal transport voordeliger dan trucken?

 • Het kan voordeliger zijn maar het hoeft niet. Is afhankelijk van veel factoren. Als het een voordeel voor een klant kan zijn, dan stellen wij het altijd voor. Wij zijn, ondanks langere transporttijd en andere beperkingen een groot voorstander van multimodaal transport.

Is expediteur een gezonde bedrijfstak?

 • Het is een vechtmarkt met zware concurrentie en lage marges. Op het moment is het zo dat het alleen nog winstgevend te maken is met efficiënt werken, automatisering en hoge werkdruk. Wij zullen niet zeggen ongezond maar het is wel heel goed opletten.